×

സംസ്ഥാന സ്‌കൂള്‍ കായിക മേള

ജൂനിയര്‍ ആണ്‍കുട്ടികളുടെ 3000 മീറ്റര്‍ ഓട്ടത്തില്‍ ഒന്നാമതെത്തിയ രജോയ് (ജി.എച്ച്.എസ് പട്ടഞ്ചേരി, പാലക്കാട്)ചിത്രങ്ങളിലൂടെ