തളിപ്പറമ്പ് മന്ന ജംഗ്ഷനിലെ കുഴിയില്‍ വീണ് ലോറികളുടെ ടയര്‍ പൊട്ടുന്നു..


-->