അടവുകള്‍ പയറ്റി ശ്യാമപ്രസാദ്

ഉത്തര മലബാറിന്റെ സാംസ്‌കാരിക തലസ്ഥാനമായ പയ്യന്നൂരില്‍ നിന്നും കേരളത്തിലെ തനതു അയോധന കലയായ കളരിയുടെ സജീവ പ്രചാരകന്‍ കൂടിയാണ് എം. ശ്യാമപ്രസാദ്. തന്റെ പിതാവും, ഗുരുവുമായ കെ. മുരാരിയില്‍ നിന്നാണ് കളരിയും ചികിത്സ രീതികളും ഇദ്ദേഹം പഠിച്ചെടുത്തത്. പിന്നീടങ്ങോട്ട് ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി കളരിയെ സ്വീകരിച്ചു. ഇന്ന് നിരവധി ശിഷ്യന്മാര്‍ ഇദ്ദേഹത്തിനു കീഴില്‍ അയോധന വിദ്യ അഭ്യസിച്ചു പോരുന്നുണ്ട്. കളരി രംഗത്ത് നല്‍കിയ സമഗ്ര സംഭാവനകള്‍ പരിഗണിച്ച് 2020 ല്‍ ഫോക് ലോര്‍ അക്കാദമി യുവ പ്രതിഭ പുരസ്‌ക്കാരം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി
More
Loading...please wait