നാലു വയസുകാരി കണ്ണൂരിൽ പനി ബാധിച്ച് മരിച്ചു.

എം.റാഫിയുടെയും മങ്കടവ് സ്വദേശിനി റഫ്സിയയുടെയും ഏക മകൾ ആയിഷ റാഫിയാണ് കണ്ണൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ മരിച്ചത്.
More
Loading...please wait