×

കലക്ടറേറ്റിന് മുന്നില്‍ പ്രതീകാത്മകമായി കാട്ടാനയെ മതില്‍ കെട്ടി തളച്ച് നടത്തിയ സമരംചിത്രങ്ങളിലൂടെ