×

യു.ഡി.എഫ് സത്യഗ്രഹ സമരം

കണ്ണൂര്‍ കലക്ടറേറ്റിനു മുന്നില്‍ യു.ഡി.എഫ് നടത്തിയ സത്യഗ്രഹ സമരം കെ. സുധാകരന്‍ എം.പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നുചിത്രങ്ങളിലൂടെ