×

സംസ്ഥാന സ്‌കൂള്‍ കായിക മേള

ജൂനിയര്‍ പെണ്‍കുട്ടികളുടെ ലോംഗ് ജംബില്‍ സ്വര്‍ണം നേടിയ ആന്‍സി സോജന്‍ (നാട്ടിക ജി.എച്ച്.എസ്, തൃശ്ശൂര്‍)ചിത്രങ്ങളിലൂടെ