×

തീരം തേടി ഒരു കുടുംബം...

പഴയങ്ങാടി റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനും കണ്ണപുരത്തിനും ഇടയില്‍ തോണിയില്‍ സുരക്ഷാ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറുന്ന ഒരു കുടുംബംചിത്രങ്ങളിലൂടെ