×

എന്‍.ഡി.എ സ്ഥാനാര്‍ഥി സി.കെ പത്മനാഭന്‍ ഇന്ന് രാവിലെ മുഴപ്പിലങ്ങാട്ട് പര്യടത്തിനിടയില്‍ചിത്രങ്ങളിലൂടെ