×

പബ്ലിക്ക് റിലേഷന്‍ വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള പാട്ടിനൊരു വോട്ട് പരിപാടി കലക്ട്രേറ്റില്‍ കലക്ടര്‍ മീര്‍ മുഹമ്മദലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നുചിത്രങ്ങളിലൂടെ