×

പരിയാരം പഞ്ചായത്തിലെ പുളിയൂലില്‍ എല്‍.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി പി.കെ ശ്രീമതി എത്തിയപ്പോള്‍ചിത്രങ്ങളിലൂടെ