×

ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി തളാപ്പ് ടെമ്പിള്‍ വാര്‍ഡ് കമ്മിറ്റി കുടുംബ സംഗമം എം.എം ഹസ്സന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നുചിത്രങ്ങളിലൂടെ