×

കണ്ണൂര്‍ സ്വീപിന്റെയും കണ്ണൂര്‍ സൈക്ലിങ്ങ് ക്ലബിന്റെയും നേതൃത്വത്തില്‍ നടന്ന ഇലക്ഷന്‍ ബോധവല്‍ക്കരണ സൈക്കിള്‍ റാലി അസി. കലക്ടര്‍ അര്‍ജുന്‍ പാണ്ഡ്യന്‍ ഫ്‌ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നുചിത്രങ്ങളിലൂടെ