×

ഇന്ന് രാവിലെ മട്ടന്നൂരിലെ കാരപേരാവൂരില്‍ എല്‍.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി പി.കെ ശ്രീമതി സ്വീകരണത്തിനിടയില്‍ചിത്രങ്ങളിലൂടെ